wwwca269com-亚洲城官网

热门关键词: wwwca269com,亚洲城官网
您的位置:wwwca269com-亚洲城官网 > www.ca269com生活 > 春暖花开

春暖花开

2019-10-17 05:23

图片 1器材:佳能5D Mark III[Canon单反相机]镜头:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 10:04:36.00快门:1/60光圈:F/5.6焦距:35毫米感光度:500图片 2器材:佳能5D Mark III[Canon单反]镜头:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 09:53:14.00快门:1/80光圈:F/6.3焦距:35毫米感光度:320图片 3器材:佳能5D Mark III[Canon单反相机]镜头:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 09:54:24.00快门:1/125光圈:F/5.6焦距:35毫米感光度:320图片 4器材:佳能5D Mark III[Canon数码相机]镜头:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 09:58:42.00快门:1/160光圈:F/4.0焦距:26分米感光度:320图片 5器材:佳能5D Mark III[Canon卡片机]镜头:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 10:00:11.00快门:1/80光圈:F/5.6焦距:35分米感光度:320图片 6器材:佳能5D Mark III[Canon单反相机]镜头:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 10:05:11.01快门:1/60光圈:F/5.6焦距:35毫米感光度:500图片 7器材:佳能5D Mark III[Canon单反]画面:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 10:03:20.01快门:1/100光圈:F/5.6焦距:35分米感光度:500图片 8器材:佳能5D Mark III[Canon单反]画面:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 10:41:21.00快门:1/800光圈:F/5.6焦距:31毫米感光度:320图片 9器材:佳能5D Mark III[Canon单反]画面:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 10:17:28.00快门:1/500光圈:F/5.6焦距:31分米感光度:500图片 10器材:佳能5D Mark III[Canon卡片机]画面:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 10:41:04.00快门:1/500光圈:F/5.6焦距:24分米感光度:320图片 11器材:佳能5D Mark III[Canon卡片机]画面:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 11:07:35.00快门:1/1250光圈:F/4.0焦距:33分米感光度:320图片 12器材:佳能5D Mark III[Canon卡片机]镜头:16.0 - 35.0 mm (35 mm equivalent: 15.5 - 34.0 mm)时间:2017-03-22 14:51:09.01快门:1/13光圈:F/7.1焦距:35分米感光度:640

本文由wwwca269com-亚洲城官网发布于www.ca269com生活,转载请注明出处:春暖花开

关键词: ca88网页登录 春暖花开